Frank Graham Cycle Liberation Tour; Een uniek concept

 Breng Canadese en Nederlandse jongeren samen en laat ze deelnemen aan een fysieke activiteit.

Geef ze daarnaast informatie mee over wat er allemaal in de oorlog is gebeurd.  Laat ze deze plekken met eigen ogen zien, de ingrijpende persoonlijke verhalen horen. Met als resultaat; Een unieke beleving, die een ieder raakt. Een lifechanging event! En een enorme hechte groep. Iets wat, met alle respect, niet uit een schoolboek te leren is.

Het doel wat we met de fietstocht willen bereiken is de jeugd er van te doordringen dat iets dergelijks nooit meer dient te gebeuren. Tijdens de tocht willen we lessen trekken uit het verleden. We betrekken de jeugd bij herdenkingen, bezoeken musea en diverse plaatsen die herinneren aan de zwarte periode uit de recente geschiedenis. Door de jeugd dit met elkaar te laten beleven verwachten we dat zij als ambassadeurs van de vrede een steentje bijdragen aan een vrije tolerante maatschappij.

De Canadese en Nederlandse studenten symboliseren de nieuwe manier van herdenken en nemen het stokje over van de veteranen, de laatste getuigen van de oorlog.  Zij zijn de nieuwe ambassadeurs van de vrijheid en eren daarmee al onze bevrijders en volgende generatie jongeren veteranen. Het is straks aan hen om te bepalen hoe ze invulling gaan geven aan het herdenken in de toekomst.